Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu 

 

OBIEKT MONITOROWANY 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy (NOK), adres siedziby: ul. Zamkowa 2 , 13-100 Nidzica, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W NOK wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce i na terenie zamku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie NOK i zamku, a także ochrony mienia placówki.
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.   
 6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy.
 9. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  - do ograniczenia przetwarzania danych;
  - do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.
 11. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych
 12. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie zamku.
 13. Na terenie zamku znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany. 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19, marzec 2019 06:44 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, marzec 2019 09:58 Administrator